• رضا علیخانی خریدار کلیه B+
  • متولد 1345 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار کلیه با گروه خونی B+ هستم . ترجیحا اهدا کننده کلیه آزمایشات از جمله HLA ، خون و ادرار و سونوگرافی داشته باشد. محل پیوند تهران خواهد بود .
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه