• محمد دشتی فروشنده کلیه O+
  • متولد 1376 از استان مازندران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات باسلام خدمت عزیزانم ..جوانی هستم ساله ساکن مازندران که به علت یک سری مشکلات خانوادگی و بیرون رانده شدنم از خانه به دست نامادری مجبور به فروش کلیه شدم ...گروه خونی +O قیمت ولی با مشتری راه میام ...
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه