• 09030432929 فروشنده کلیه A-
 • متولد 1370 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات فروش کلیه
  A_منفی
  گروه خونیهای Ab هم میتونن دریافت کننده باشن
  سالم
  بدون اعتیاد و استعمال سیگار
  ازمایشات hlaو تمام ازمایشات و سونو اماده هست
  رضایت محضری دارم
  قیمت صدو شصت میلیون

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه