• زهرا کاردانی خریدار کلیه AB+
  • متولد 1375 از استان اصفهان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار کلیه ab+ ترجیحا هم سن خودم ، سالم باشه، ساله، لطفا ازمایشhlaرو واسم بفرستید اگر +a یا +B هم هستید بفرستید
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه