• حسین چوبداری فروشنده کلیه B+
  • متولد 1376 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات *کبد.کبد.کبد.کبد*
    اول بخونید بعد تماس بگیرید لطفا.فروش نیمی از کبد.سالم و ورزشکار هیچ مشکلیم ندارم و تمام ازمایشاتم دارم رضایت نامه محضری و سونوگرافیم دارم hla هم دارم

    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه