• 09020012699 فروشنده کلیه A
  • متولد 1361 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات دارای آزمایش اچ ال ای فروشنده کلیه وکبد یا هرعضو قابل فروش بدن باگروه خونی A+درهرکجای جهان باشد درخدمتم،،، لطفا لطفا کسانی که مشکل مالی دارن خواهشن تماس نگیرند ،،، ممنونم ،،،فروش هرکجای دنیا باشد درخدمتم ... لطفا کسانی که مشکل مالی دارن خواهشن تماس نگیرند ...ممنونم
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه