• 09020012699 چه ایران یاخارج فروشنده کلیه A+
  • متولد 1361 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات دارای آزمایش جدید اچ ال ای فروشنده کلیه وکبدسالم باگروه خونی A+درهرکجای جهان باشد درخدمتم چه ایران چه خارج ...
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه