• 09054908433 فروشنده کلیه A-
  • متولد 1379 از استان البرز
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام سن بیستو دو به دلیل نیاز مالی میفروشم قیمت چهارصد ملیون دارای ازمایش HLA
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه