• سعید پوردیان خریدار کلیه A+
  • متولد 1372 از استان اردبیل
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فروش کلیه بدلیل مشکلات مالی برای خرید جهاز کلیه کاملا سالمه ساله سرما هم نخوردم به علت تغزیه مناسب و ورزش کاملا سالمه خریدار واقعی زنگ بزنه صفر نوهصد سی ووسه هشصد نود یک صفر شیشصد یازده
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه