• کلیه b+ فروشنده کلیه B
 • متولد 1378 از استان قم
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات باسلام
  فقط تماس نگیرید
  پیام بدید خودمون تماس میگیریم
  هزینه ازمایش ب عهده خریدار میباشد
  فقط فقط پیام بدید
  ازمایش hlaوسونو گرافی انجام شده صحیح سالم

  کلیه b+

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه