• صیدی خریدار کلیه AB+
  • متولد 1345 از استان کردستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار کلیه AB+ با قیمت بالا به توافق میرسیم
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه