• جلیلی خریدار کلیه A+
  • متولد 1369 از استان البرز
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام نیازمند مالی فوری فوری فقط تماس بگیرید میخام بفروشم یه مشتری زنگ بزنه
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه