• میم جهان خریدار کلیه O+
  • متولد 1345 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات با سلام
    خریدار کلیه از کسی که تمام آزمایشات را داده باشد . برای مادرم به قیمت توافقی زیر نظر انجمن

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه