• فرشاد فروشنده کلیه O
 • متولد 1374 از استان لرستان
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات کاملا سالم
  سلام کلیه و قسمتی از کبد به بفروش میرسد O+ سالم بدون بیماری خاصی فوری قیمت انجمن نگین برا عمل هر شهری میام باتشکر
  صفرنهصدوشانزده ؛ششصدوسی و هشت؛بیست شصت

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه