• علی سردشتی خریدار کلیه O-
  • متولد 1345 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام نیازمند کلیه o_ فوری. لطفا اگر آزمایش hla دارید به همین شماره واتساپ کنید. با تشکر
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه