• امیر عرفانی09028044173 فروشنده کلیه A+
  • متولد 1380 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فروش نیم کبد یا یک کلیه به قیمت یک ملیارد تمن هر شهری باشه میام نوزده سالمه غیره سیگاری و غیره الکلی.خودم مشهد هستم خریدار واقعی تماس بگیره فوری.
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه