• م.محمدی خریدار کلیه O-
  • متولد 1372 از استان کرمان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات لطفا در صورت داشتن گروه خونی oمنفی ... مثبت و Bمثبت و منفی تماس بگیرید .یا پیام بدهید .
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه