• حیدر حسینی راد خریدار کلیه A+
 • متولد 1345 از استان لرستان
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات پدر ساله هستن و خریدار کلیه با گروه خونی A+
  فروشنده واقعی پیام بده.
  ممنون

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه