• یونس حمید فروشنده کلیه B-
  • متولد 1373 از استان خوزستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات بخاطر نیاز مالی مجبور به فروش کلیه هستم گروه خونی _B , خریدار زنگ بزنه ورزشکار هم هستم و تا حالا ی نخ سیگار هم نکشیدم
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه