• ایمان سنجانی نیا فروشنده کلیه AB+
  • متولد 1360 از استان فارس
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام کلیه یا کبد میفروشم شیرازم هر شهری باشید میام آزمایش hla دارم بقیه Iمخارج با خودتونه شمارم اینه
    صفر نهصد و سی و سه هفتصد و دو شصت و سه هشتاد و پنج

    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه