• پرهام پیرحیاتی فروشنده کلیه B+
  • متولد 1378 از استان کردستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات چکاب دادم بدون کوچکترین مریضی کلیه و قسمتی از کبداهدا میشود b+
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه