• محمد هادی فروشنده کلیه O-
 • متولد 1376 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات سلام
  سونوگرافی انجام شده
  از نظر جسمانی سالم
  آزمایش HLAهم دارم
  آزمایشات روتین و .....هم دارم

  قیمت توافقی

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه