• م.فرهنگ خریدار کلیه O+
  • متولد 1345 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات به یک کلیه به صورت فوری با گروه خونی oمثبت با تمام ازمایشات گروه خونی و سونوگرافی و اوره و کراتین و آزمایش hla از آزمایشگاه یکتا نیاز داریم.لطفا با شماره تلفن مذکور تماس حاصل فرمایید.
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه