• ایزدی خریدار کلیه O
  • متولد 1369 از استان فارس
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات نیازمند کلیه با گروه خونی oمثبت با داشتنhla
    لطفا در واتس اپhla ارسال کنید اگه امکان امل درکرمان هم داشتید اوکی هستیم

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه