• ایزدی خریدار کلیه O+
  • متولد 1368 از استان کرمان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات نیازمند کلیه با گروه خونی oمثبت با داشتنhla
    لطفا در واتس اپhla ارسال کنید

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه