• نژادی فروشنده کلیه A
  • متولد 1364 از استان خوزستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات اینجانب خانم فاقدهیچگونه بیماری فروشنده کلیه هستم لطفاکسی که میخوادگیرنده باشه بایدخانم باشن قیمت سیصدمیلیون درصورت پاسخ ندادن لطفا پیغام بگذارید
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه