• سینا قدرتی نیکجه خریدار کلیه AB+
  • متولد 1371 از استان آذربایجان شرقی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات به کلیه گروه خونی AB+ نیاز فوری داریم هر کی میفروشه زنگ بزنه
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه