• احمد فروشنده کلیه A
 • متولد 1376 از استان چهارمحال و بختیاری
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات فروش کبد و کلیه با قیمت توافقی
  آزمایش سونوگرافی گرفتم فقط سالم هستم
  چند روز دیگه میشم بیستو پنج ساله
  هزینه بقیه آزمایشات با گیرنده
  فروش فوری فوری
  صفرنهصدو دو سیصدوسی و نو چهل و هشت نوزده

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه