• کارخانه خریدار کلیه O+
  • متولد 1364 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار کلیه o+ در تهران که دارای ازمایشHLA باشد.لطفا ازمایش را در واتس اپ ارسال فرمایید.
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه