• حسین 09308475904 فروشنده کلیه O-
  • متولد 1371 از استان اردبیل
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فروش کلیه O منفی ، سالم ، O منفی میتواند به تمام گروه های خونی کلیه اهدا بکند ، قیمت توافقی در حدود چهارصد میلیون تومان ، شهر های دیگر هم میام درصورت نیاز .
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه