• 09354065201 فروشنده کلیه O+
 • متولد 1372 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات آقا بیست و هشت ساله
  وزن هفتاد و پنج
  قد صد و هشتاد
  آزمایش HLA دارم
  رضایتنامه والدین دارم
  سونوگرافی و تاییدیه پزشک دارم
  آزمایش کامل خون،قند و کراتین و... انجام شده
  قیمت سیصد و پنجاه!!

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه