• پوریا فروشنده کلیه O+
  • متولد 1365 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات کلیه سالم بدلیل مشکلات مالی میفروشم لطفا خریدار تماس بگیره به بهترین قیمت میفروشم .فوری فروشی
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه