• افشین شیخی دربندی خریدار کلیه AB-
  • متولد 1353 از استان آذربایجان غربی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خواهان کلیه با گروه خونی AB- هستم. فوری
    حدالامکان سن فرد فروشنده پایین تر از سال باشه

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه