• نیما نوری خریدار کلیه A-
 • متولد 1375 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات لطفا فروشنده بدون واسطه؛ که آزمایش HLA داره تماس بگیره. عمل پیوند در تهران .
  فقط گروه خونی A منفی یا O منفی قابل پیوند هست.
  صفر نهصد و بیست، دوازده ،سی و سه،دویست و هفده

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه