• 09354065201 فروشنده کلیه O+
 • متولد 1372 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات آزمایش HLA دارم
  سونوگرافی و تاییدیه پزشک دارم کاملا سالم هست.
  رضایتنامه والدین دارم
  همه مراحل انجام شده و آماده پیوند هست
  هر شهری با خریدار توافق کنم میام
  لطفا به شماره ای که جای اسم نوشتم پیام بدید خط رایتل خاموشه
  قیمت سیصد و پنجاه

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه