• محمد امین کرمی خریدار کلیه A
  • متولد 1375 از استان فارس
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام به کلیه گروه خونی Aویا oنیاز دارم لطفا اگر hlaدارید به همین شماره در واتس اپ بفرستید تا دکتر ببینند
    موفق وسالم باشید

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه