• مظاهری فروشنده کلیه B-
  • متولد 1357 از استان مرکزی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فروش کلیه گروه خونی bمنفی.فروش فوری قیمت میلیون فروش فوری ازمایش بعهده خریدار
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه