• 9054707702 فروشنده کلیه A+
 • متولد 1379 از استان فارس
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات بیست و یک ساله کاملا سالم
  وزن شصتو پنج
  قد صدوهشتاد
  نه مواد نه سیگار نه مشروب
  اخرین باری که مریض شدم یادم نیس
  قیمت چارصد
  شماره جای اسم نوشتم

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه