• پیام09929947052 فروشنده کلیه A+
  • متولد 1374 از استان کردستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فروشنده کلیه a+ جوان سالم ورزشکار حرفه ای بیست و هفت ساله . متاهل .کلیه آزمایشات اماده . رضایت نامه اماده قیمت توافقی و منتقی هر شهری باشه میام صفرنهصدونودو دو نهصدو نودو چهار هفتاد پنجاهو دو
    خریدار تماس بگیرد

    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه