• موسوی فروشنده کلیه O+
  • متولد 1364 از استان خوزستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام به دلیل مشکلات مالی شدیدمجبورم کلیه بفرشم اهل سیگارمشروبات نیستم سن hlaدارم سونوگرافی دارم هرازمایش دیگه نیاز باشه مشکلی ندارم حضور پیدامیکنم ولی هزینه ش باخریدارباشه چون من پول ندارم قیمت تومن
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه