• 09366158070 فروشنده کلیه A+
  • متولد 1374 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فوری کلیه A+آقا بیست شیش ساله hla وسنوگرافی ستی اسکن تزریقی انجام دادم بدون مشکل هستم دکتر تائید کرد که میتونم پیوند انجام بدم بدون مصرف مواد و الکل تا حلا بستری یا بیماری ندارم فقط خریدار واقعی زنگ بزنه مدارک تکمیل حتی انجمن لطف کسی که آماده پیونده زنگ بزنه
    صفر نهصد سی شیش شیشصت پانزده هشتاد هفتاد

    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه