• 09353003864 فروشنده کلیه A+
  • متولد 1367 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فروشنده کلیه A مثبت تمام ازمایشات از جمله hla انجام شده سونو و ازمایش خون و ادرار
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه