• رویانظری فروشنده کلیه B+
  • متولد 1366 از استان آذربایجان شرقی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات یک عدد کلیه bمثبت باتمامی آزمایشات دردست باتایید دکتر برای پیوند.سالم سالمم خریدار واقعی تماس بگیرند.آماده پیوند درهرشهری.
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه