• همه چی حاضر فروشنده کلیه A+
  • متولد 1372 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات اردبیلی ورزشکار.سالم.بی دردسر.قدصدوهشتادوزن هشتاد.تورک.هرجاهم بگین میام قیمت دویست وپنجاه تمامی ازمایشات هم امادست ازجمله اچ ال ای.
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه