• تقی خداداده خریدار کلیه B
  • متولد 1359 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات با سلام شخص اهداکننده ترجیحا دارای آزمایش آماده باشد
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه