• اسدالله بهادری 09031481896 خریدار کلیه O+
 • متولد 1351 از استان زنجان
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات سلام
  خریدار کلیه +o هستم
  آزمایش داده باشد
  شماره واتس آپ
  صفر نهصد و سه صدو نود و هشت هیجده نود و شش

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه