• احمد یزدی فروشنده کلیه AB+
 • متولد 1374 از استان خراسان رضوی
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات hla دارم
  قیمت توافقی
  شهرستان با هزینه خریدار میام

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه