• رقیه اجاقی خریدار کلیه B+
  • متولد 1358 از استان آذربایجان شرقی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات کلیه با گروه خونی ب مثبت ب شرط جنسیت مذکر محدوده سنی تا نیاز مندیم ..داشتن رضایت محضری اجباری..
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه