• خریدار خریدار کلیه O+
 • متولد 1352 از استان مرکزی
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات فقط فقط ازمایش اچ ال ا
  به شماره : صفر.نهصد،هجده.نهصد،شصت،صفر، ،هفتصد،شصت،پنج
  واتساپ کنید
  درصورت خوردن کلیه باهاتون تماس میگیریم و راجب قیمت و خریداری صحبت میکنیم

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه