• حسین خریدار کلیه O+
  • متولد 1372 از استان اصفهان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات گروه خونی O+…ازمایش اچ الا دارین بفرستین واسم… خریدار واقعی هستم و اینک ممنون میشم ک سالم باشین و ازمایش سلامت داشته باشین…
    صفر نهصدوسیزده نهصدو هشتاد وهشت چهل و هفت بیست و پنچ…

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه